ประวัติ

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้าง...ได้สร้างทับบนบ้านหลังเดิม แนวเดียวกันกับบ้านไม้หลังเก่า ของคุณปู่ เลยใช้ชื่อท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และรำลึกถึงท่านเสมอ ชื่อท่าน....นายทุมมี พุทธาศรี... ภาษาอังกฤษสะกด tummi เลยใช้ชื่อนี้ 
Visitors: 33,516