โปรโมชั่น

   อาคารสายและสำ (เหลืองเขียว) ให้เช่ารายเดือน ช่วงนี้มี Promotion ตั้งแต่กลางเดือน มค.ไปจนถึงเดือน สิ้นเดือน กพ. คิดค่าเช่าราคา 3,800.-บาท/เดือน อยู่ 6 เดือนขึ้นไป มัดจำเพียง 2,000.-บาท ท่านมีเงิน 5,800.-บาท สามารถเข้าอยู่ได้เลย (ไม่เกิน 2 ท่าน) ค่าน้ำเหมาจ่าย 100.-บาท/เดือน ค่าไฟคิดยูนิตละ 8.-บาท free wifi 

Visitors: 37,489