แหล่งท่องเที่ยว

                                               อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ อ.ภูกระดึง จ.เลย การขึ้นสู่ภูกระดึงต้องเดินเท้าขึ้นเขาจาวที่ทำการอุทยานฯผ่านจุดต่างๆ ซำต่างๆไปถึงหลังแป ประมาณ 5.5 กม. แล้วต่อด้วยการเดินเท้า
       
       ภูกระดึง มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ ผาหล่มสัก จุดชมพระอาทิตย์ตกอันงดงามเป็นเอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์แห่งภูกระดึง ผานกแอ่น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงาม องค์พระพุทธเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ภูกระดึง น้ำตกต่างๆ อาทิ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ เป็นต้น
       
       โดยสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้ 8 เดือนคือตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 พ.ค. ของทุกปี ส่วนป่าปิดนั้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ในหน้าร้อนคือช่วงเดือนเม.ย.และ พ.ค. เดิมป่าปิดสามารถเข้าไปเที่ยวน้ำตกผาน้ำผ่า น้ำตกที่สูงที่สุดบนภูกระดึงได้ แต่ปัจจุบันอุทยานฯได้ปิดเส้นทางนี้ไป
       
       ในปีนี้ ทางอุทยานฯได้ทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าป่าปิดได้ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.- พ.ค. ซึ่งหากผลเป็นไปด้วยดี ปีหน้าก็จะทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าป่าปิดในช่วงเวลานี้อีก นอกจากนี้ปัจจุบันอุทยานฯภูกระดึง ถือเป็น 1 ใน 10 อุทยานฯที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
       
       สำหรับผู้สนใจเที่ยวภูกระดึงสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ท่องเที่ยว ได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร. 0-4287- 1333 หรือ 0-4287-1458
       

        

 

Visitors: 36,508